Politica de confidentialitate

Oferim o gamă largă de servicii legate de închirierea de mașini online, inclusiv produse și servicii precum asigurările, prin intermediul site-ului nostru, aplicațiilor mobile, e-mailuri și mesaje text, rețele de socializare („platforme”), iar în acest sens vom avea nevoie să încheiem și diverse contracte de servicii. Această Politică se aplică tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm în timp ce realizăm acțiunile descrise mai sus sau când ne contacțați prin e-mail, chat live, telefon sau postare.

Definiţii

Date cu caracter personal – orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;
Prelucrare – orice operaţiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal;
Persoana vizată – persoane fizice ale căror date personale sunt prelucrate;
Copil – o persoană fizică cu vârsta sub 18 ani;

Principii de protecţie a datelor

Ne angajam să efectuam următoarele principii de protecţie si prelucrare a datelor cu caracter personal:

Procesarea este legală, corectă și transparentă. Activitățile noastre de prelucrare au motive legale. Întotdeauna luăm în considerare drepturile dvs. înainte de prelucrarea datelor personale. Vă vom furniza informații privind prelucrarea la cerere;

Procesarea este limitată ca scop. Activitățile noastre de procesare corespund scopului pentru care au fost colectate datele personale;

Procesarea se face cu date minime. Noi colectăm și procesăm doar cantitatea minimă de date personale necesare pentru orice scop;

Prelucrarea este nelimitată. Totuși, noi nu vom stoca datele cu caracter personal decât dacă este necesar si in conformitatea cu legea aplicabila;

Vom face tot posibilul pentru a asigura acurateţea datelor;

Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.


Drepturile persoanelor vizate

Persoana vizată are următoarele drepturi:

Dreptul la informare – ceea ce înseamnă că trebuie să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.

Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la/despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale culese.

Dreptul la actualizare/rectificare – ceea ce înseamnă aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor dumneavoastră personale, care sunt inexacte sau incomplete.

Dreptul de ștergere – ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe puteți cere ca datele dvs. personale să fie șterse din înregistrările noastre. Mentionam ca stergerea definitiva a tuturor datelor se vor face in conformitatea cu legislatia actuala.

Dreptul de a restricționa procesarea – adică în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale in conformitatea cu legislatia aplicabila.

Dreptul de a se opune procesării – adică în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. personale, de exemplu, dar fara a se limita la cazul marketingului direct.

Dreptul de a se opune prelucrării automate – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să faceți obiecții față de procesarea automată, inclusiv de profilare; și să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept poate fi exercitat ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care te afectează în mod semnificativ.

Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale într-un format adecvat sau, dacă este posibil, ca transfer direct de la un procesator la altul.

Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care refuzăm cererea dvs. în baza Drepturilor de Acces, vă vom oferi un motiv pentru care facem acest lucru. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați;

Dreptul de ajutor de la autoritatea de supraveghere – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri în instanță.

Dreptul de a retrage consimţământul – aveți dreptul de a retrage orice acord dat de prelucrare a datelor dumneavoastră personale in conformitate cu legislatia aplicabila.

Ce date personale colectăm

Formularul de contact din toate paginile site-ului.

Acestea sunt:

nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

În cazul informațiilor solicitate prin e-mail, telefon sau rețele sociale, necesare obținerii unei rezervări sau a unei oferte:

numele, vârsta, data și locul nașterii, datele de contact (e-mail, adresă și număr de telefon). Pot include și informații de identificare, precum pașaport, carte de identitate și permis de conducere sau informații necesare pentru plăți (card sau conturi bancare).

Cât timp pastram datele dvs. cu caracter personal?

Perioada de timp pentru care pastram informatiile dvs personale depinde de scopul pentru care au fost obtinute si de natura acestora. Vom pastra informatiile dvs personale nu mai mult decat este necesar pentru a indeplini scopurile descrise in aceasta Politică de Confidentialitate, cu exceptia cazului in care legea solicită o perioada de stocare mai mare. Am implementat masuri adecvate pentru a ne asigura ca informatiile dvs personale sunt șterse in siguranta in timp util si intr-un mod consecvent atunci cand acestea nu mai sunt necesare si nu mai sunt prelucrate de noi.

În anumite situatii este posibil sa stocam informatiile dvs personale pe perioade mai lungi de timp, in conformitate cu legislatia in vigoare, astfel incat sa avem o evidenta exacta a relatiilor dvs cu noi in cazul oricaror plangeri si/sau provocari ori in cazul in care consideram in mod rezonabil ca exista perspectiva unui litigiu in legatura cu informatiile sau relatiile dvs. personale.

Informaţii de contact

Carpatian Open Auto S.R.L

Email: office@carpatianrentacar.ro